Bài viết nổi bật

TIN NÓNG

Đồng Nai khuyến khích phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp sạch

(ĐN) - Những năm gần đây, Đồng Nai đã triển khai nhiều chương trình, đề án phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp điều, cà phê, tiêu theo hướng sản xuất an toàn, có chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm phát triển bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh cho nhóm cây công nghiệp lâu năm của địa phương trong hội nhập.[caption...

Xem thêm

Lùi thời hạn cấp thẻ căn cước công dân đến ngày 1-1-2021

(ĐN)- Thông tin từ Bộ Công an cho biết, quá trình chuyển đổi mẫu thẻ căn cước mới có gắn chíp cần xin ý kiến và có thông tư hướng dẫn cụ thể nên phải lùi thời hạn cấp đổi so với dự kiến trước đó (thay vì tháng 11-2020 nay lùi 2 tháng: tới 1-1-2021).[caption id="attachment_4096" align="alignleft" width="600"] Những tính năng của thẻ căn cước công dân...

Xem thêm