Ngày 11-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, địa phương về việc rà soát, xử lý các trường hợp hết hạn sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì cuộc họp

Theo Sở Tài nguyên – môi trường, qua rà soát có 136 trường hợp hết hạn sử dụng đất, trong đó có 105 trường hợp hết hạn sử dụng đất vào năm 2019 và 31 trường hợp hết hạn thuê đất trong năm 2020. Trong số các trường hợp đã hết hạn sử dụng đất trong năm 2019, UBND tỉnh đã xử lý xong 56 trường hợp bằng cách ban hành quyết định thu hồi đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất… Còn 49 trường hợp đang trong quá trình xử lý.

Các khu đất hết hạn sử dụng đất chủ yếu là đất công, đất trước đây thu hồi của hộ gia đình, cá nhân. Các khu đất trên cho các doanh nghiệp (DN) thuê để sản xuất, kinh doanh, khai thác khoáng sản.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chỉ đạo, những thửa đất hết thời hạn cho thuê, Sở Tài nguyên- môi trường phối hợp với các địa phương rà soát lại nếu phù hợp quy hoạch, DN có nhu cầu thì ký hợp đồng cho thuê tiếp. Những trường hợp đất hết hạn sử dụng và không phù hợp quy hoạch giai đoạn tiếp theo thì thu hồi giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, đấu giá. Các mỏ đá hết thời hạn sử dụng đất thu hồi giao cho địa phương quản lý.