Hôm nay 30-12, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) nhằm xem xét, thông qua Nghị quyết về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024.

Sau khi Chính phủ ban hành khung giá đất cho giai đoạn 2020-2024, các tỉnh, thành căn cứ vào khung giá đất của Chính phủ để xây dựng bảng giá đất của địa phương mình cho phù hợp. Theo khung giá đất Chính phủ mới ban hành thì giá cao nhất khoảng 162 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, các tỉnh, thành có thể tùy thuộc vào tình hình của địa phương điều chỉnh tăng thêm không quá 20% so với khung giá đất của Chính phủ. Tại Đồng Nai để không chậm trễ việc ban hành bảng giá đất cho giai đoạn tới, tỉnh đã tiến hành xây dựng dự thảo bảng giá đất để sau khi Chính phủ ban hành khung giá đất sẽ điều chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, theo Phó giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường Nguyễn Ngọc Thường, bảng giá đất dự thảo của tỉnh nằm trong khung giá đất của Chính phủ nên không phải điều chỉnh. Do đó, sau khi được HĐND tỉnh thông qua thì có thể ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024.

Bảng giá đất giai đoạn tới sẽ áp dụng từ ngày 1-1-2020 và giá đất sẽ tăng bình quân từ 20-300% tùy theo từng loại đất, khu vực, tuyến đường.