Tại cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh vào chiều 20-3, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành quan tâm giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân.

thủ tục hành chính

 

Trong đó, đối với các thủ tục hành chính ban hành theo ngành dọc do các bộ, ngành quy định thì đưa ra bộ phận một cửa của 3 cấp: tỉnh, huyện, xã giải quyết. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị rà soát, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công bố thực hiện vấn đề này.

Đối với phần mềm quản lý văn bản mà các sở, ngành đang sử dụng, nếu tốt thì tiếp tục sử dụng, nhưng phải đưa liên thông lên cổng dịch vụ công của tỉnh và đưa vào kho lưu trữ để quản lý, vừa đỡ tốn, vừa nhanh và thuận lợi, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, Sở TT-TT phải chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, rà soát xem có đáp ứng tiêu chuẩn và phù hợp không, nếu không phải làm lại.

Riêng nhiệm vụ thanh toán điện tử, UBND tỉnh giao cho Sở TT-TT tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai trên cổng dịch vụ công của tỉnh, nhằm phục vụ cho các tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ công tác của tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ; việc giải quyết thủ tục hành chính ở các sở, ngành và địa phương để nắm rõ những nhiệm vụ chưa hoàn thành; giải quyết thủ tục hành chính còn chậm trễ, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Theo Báo Đồng Nai 

         Tin liên quan